Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

viajero
0439 ad08 390
Reposted from2017 2017 viaalexandrious alexandrious
viajero

W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. 
Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. 
Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.

— — Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted fromblacktoblack blacktoblack
viajero
Za młodu życie roztaczało się przed nami jak rozpoczęty dopiero poranek, pod każdym względem pełen możliwości i luk, ale w południe nagle coś się zjawia, co rości sobie prawo stać się ich życiem. W ogóle jest to coś tak nieoczekiwanego, jak kiedy pewnego dnia zjawi się przed nami człowiek, z którym korespondowaliśmy przez dwadzieścia lat nie znając go osobiście i wyobrażaliśmy go sobie zupełnie innym. A jeszcze o wiele dziwniejsze jest to, że większość ludzi wcale togo nie zauważa.

— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom I
Reposted fromelloko elloko viablacktoblack blacktoblack
viajero
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viablacktoblack blacktoblack
viajero
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
viajero
3252 6e7f 390
Reposted fromkattrina kattrina viablacktoblack blacktoblack
viajero
viajero
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapouler pouler
viajero
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapouler pouler
6882 c2a0 390

miss-mandy-m:

Fear the Walking Dead actress Alycia Debnam-Carey in Tome photographed by Nicole Bentley for Vogue Australia, May 2016.

Reposted fromcosmostar cosmostar viapouler pouler
viajero
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatout tout
6273 50ee 390

epiphanyco:

london. uk.  13 07 2015.

Reposted fromkulamin kulamin viajethra jethra
viajero
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
viajero
postaw litra pół na stół roztargajmy ból na pół
— Koniec Świata
Reposted fromaviee aviee viajethra jethra
4293 663b 390
Reposted fromsavatage savatage viajethra jethra
viajero
5940 6ab2
5317 0d75 390

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaverronique verronique
viajero
7542 34f5 390
Reposted fromumorusana umorusana viafabuleux fabuleux

December 03 2017

viajero
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viavstane vstane
3659 1d2c 390
Reposted fromopticculture opticculture viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl