Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

8461 01e9 390
Reposted fromtwice twice viajessamine jessamine
viajero
viajero
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
viajero

" Tak mi było z tobą razem, jak teraz jest osobno. "

-Wisława Szymborska

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging
viajero
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
5344 0510 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
5353 5438 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite

July 07 2015

viajero
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavoty voty
viajero
Przełknęła łzy, a ból zamknęła w głębokiej szufladzie gdzieś na dnie serca.
— Manel Loureiro – Apokalipsa Z: Gniew sprawiedliwych
Reposted fromnyaako nyaako viavoty voty
viajero
4185 726e 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viavoty voty
viajero
1516 e429 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
6148 8079 390

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
viajero

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
8267 c000 390
viajero
viajero
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessclew messclew
viajero
 Jak mamy wiedzieć, jak dużo jest zbyt dużo?  Zbyt dużo, zbyt szybko?    Zbyt dużo informacji?    Zbyt dużo zabawy?    Zbyt dużo miłości?    Zbyt dużo, by pytać?    I kiedy wszystkiego jest zbyt dużo, by to utrzymać?
— Meredith Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viamessclew messclew
viajero
 Jak mamy wiedzieć, jak dużo jest zbyt dużo?  Zbyt dużo, zbyt szybko?    Zbyt dużo informacji?    Zbyt dużo zabawy?    Zbyt dużo miłości?    Zbyt dużo, by pytać?    I kiedy wszystkiego jest zbyt dużo, by to utrzymać?
— Meredith Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viamessclew messclew
viajero
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessclew messclew
viajero
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viamessclew messclew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl