Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

viajero
viajero
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viapieceoflife pieceoflife
viajero
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapieceoflife pieceoflife
viajero
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi. [...] Nie ma już gdzie wzrokiem uciec, nie ma słuchem. Nawet myśli pana stają się śmietnikiem cudzych myśli.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viashitsuri shitsuri
viajero
Nienawidzę kiedy ludzie mówią mi:
- Spróbuj o tym nie myśleć.
Niesamowicie mnie to wkurwia, mam ochotę wtedy wbić im nóż w udo i spytać:
- Boli? Spróbuj o tym nie myśleć.
Reposted fromnikotyna nikotyna viashitsuri shitsuri
9549 7425 390

rexisky:

Artwork by @627726 | Motion Effects by rexisky

Reposted fromAmericanlover Americanlover viashitsuri shitsuri
viajero
3468 5d23 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaolalaa olalaa
viajero

Charles Bukowski

Bez marzeń

stare siwe kelnerki
w kawiarniach w nocy
już się poddały,
i kiedy idę oświetlonym
chodnikiem i zaglądam do okien
przytułków
widzę, że czar już
prysł.
widzę ludzi siedzących na ławkach w parku
i ze sposobu w jaki siedzą
i patrzą
widzę, że urok minął.

widzę ludzi prowadzących samochody
i ze sposobu w jaki prowadzą samochód
widzę, że już nie kochają
ani że nie są kochani –
nie myślą nawet o
seksie. wszystko zapomnieli
jak stary film.

widzę ludzi robiących zakupy w sklepach
i supermarketach
widzę ich jak chodzą wzdłuż półek
i wybierają rzeczy
i ze sposobu w jakim pasuje
do nich ubranie
i ze sposobu w jaki chodzą
z ich twarzy
z ich oczu
widzę, że nie dbają o nic
i że nic nie dba o nich.
co dzień widzę setki ludzi
którzy poddali się
całkowicie.

kiedy idę na wyścigi
albo na mecz
widzę tysiące
które nie współczują niczemu ani
nikomu
i nie otrzymują współczucia w zamian.

wszędzie widzę tych
którzy nie pragną niczego prócz
jedzenia, mieszkania
ubrania: na tym się
skupiają,
bez marzeń.

nie rozumiem dlaczego ci ludzie nie
znikną
nie rozumiem dlaczego ci ludzie nie
wymrą
dlaczego chmury
nie wymordują ich
dlaczego psy
nie pożrą ich
dlaczego kwiaty i dzieci
nie zabiją ich,
nie rozumiem.
chyba jednak ktoś ich morduje
mimo to nie mogę oswoić się z
myślą że jest
ich tak wielu.

co dzień,
co noc,
jest ich więcej
w metrze
w domach i
w parku.

nie przeraża ich to
że nie kochają
ani że nie są kochani
moi liczni liczni liczni
bracia

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
viajero
7234 458e 390
Reposted frompffft pffft viakapitandziwny kapitandziwny
viajero
1084 176b 390
Reposted frombluepanda bluepanda viagdziejestola gdziejestola
viajero
Reposted fromDennkost Dennkost viaalicemeow alicemeow
viajero

Tak trudno jest zebrać się w sobie. Powiedzieć "dam radę" i dać. Zawalczyć. Utrzymać motywację. Nie patrzeć wstecz. Nie przejmować się zdaniem innych. Dążyć do celu. Wciąż zaparcie iść do przodu. Nie odpuszczać, gdy pojawi się błahy problem. Nie wylewać łez. Nie czekać na czyjąś pomocną dłoń. Tak trudno jest pokonać w sobie tę blokadę, która nie pozwala na więcej i przez którą tak wiele tracimy. Tak trudno jest wygrywać, kiedy nie ma się chęci na walkę, kiedy wszystko to, co dotychczas było siłą, utraciło się na zawsze.

— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolvido olvido
viajero
4047 b2d9 390

illbegotdamn:

jessehimself:

aleitos:

capitalism

Fuckin ridiculous

Reposted fromfirebends firebends viaglootech glootech
viajero
viajero
0735 c5b1 390
Reposted fromexistential existential via3u3a 3u3a
viajero
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viaolvido olvido
viajero
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"
3445 34f4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl