Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

3570 23d2 390
Reposted fromabsolem absolem viasatyra satyra
viajero
viajero
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viasaphirka saphirka

July 29 2019

viajero
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viatoskalatte toskalatte
viajero
8154 8535 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoskalatte toskalatte
viajero
3043 225f 390
Reposted fromyourholypope yourholypope viatoskalatte toskalatte
viajero
4841 5d17 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatoskalatte toskalatte
viajero
7500 6cc5 390
Reposted fromfor-witches for-witches viatoskalatte toskalatte
viajero
8695 d3ca 390
Reposted fromapatia apatia viatoskalatte toskalatte
viajero

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"

July 24 2019

viajero
viajero
1605 c2c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacathandcat cathandcat
1791 0ad5 390
Reposted fromclitoris clitoris viainsanedreamer insanedreamer
viajero
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
viajero
5153 9474 390
viajero
6667 3dd9 390
Reposted fromcathandcat cathandcat
viajero
I don't know where we are in the grand scheme of things, but I just wanna be hugging you tonight.
— Tom Rosenthal.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

July 05 2019

viajero
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viacheatingonyou cheatingonyou
viajero
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacheatingonyou cheatingonyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl