Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

viajero
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viacheatingonyou cheatingonyou
viajero
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacheatingonyou cheatingonyou
viajero
przepłakane morze łez
ale teraz dobrze jest

raz na zachód, raz na wschód
absolutnie 
będę z tobą aż po grób
absolutnie 
doprowadzasz mnie do łez
absolutnie 
ale tak mi dobrze jest
— SORRY BOYS: ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
viajero
7608 0bec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoskalatte toskalatte
viajero
0442 eafa 390
Reposted fromallblack allblack viatoskalatte toskalatte
viajero
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viaxannabelle xannabelle
viajero
viajero
1933 bbbb 390
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
7826 57a6 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
viajero
1419 b92d 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
viajero
1419 b92d 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

June 29 2019

6144 35c5 390
Reposted fromink ink viainsanedreamer insanedreamer
viajero
1848 4d31 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

June 28 2019

viajero
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatake-care take-care
viajero
2301 cbe5 390
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viatake-care take-care
viajero
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaxannabelle xannabelle
viajero
9672 8179 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vialili1234 lili1234
viajero
viajero
0028 b99d 390
viajero
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl