Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

viajero
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viarybq rybq
8163 3c80 390
Reposted fromkimik kimik viarybq rybq
viajero
viajero
5675 818d 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamyzone myzone
viajero
viajero
7567 67c3 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaodyssey odyssey
viajero
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamessclew messclew
viajero
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viamessclew messclew
viajero
5506 f8c2 390
Reposted fromzungud zungud viacats cats
viajero
2722 f4f8 390
viajero

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

viajero
6894 5904 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
1041 e7d0 390
viajero
4875 72a9 390

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viapannalu pannalu
viajero
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapannalu pannalu
viajero
1027 78b8 390
Reposted fromenn0 enn0 viapannalu pannalu

October 16 2017

viajero
4597 9cf1 390
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viaalensztajn alensztajn

September 21 2017

1382 b94c 390

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl