Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

latenights:

My past is my past, I’ve made mistakes but I have learned from them too.

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
2460 4a82 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
2471 7fb4 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

latenights:

There will always be a reason why you meet people. Either you need them to change your life or you’re the one that will change theirs.

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
6331 61bd 390

ghostlywatcher:

Moscow, Russia.

viajero
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo

May 06 2018

viajero
viajero
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacytaty cytaty
viajero
5987 b9e8 390
Janusz Leon Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viaodyssey odyssey
viajero
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy ,,Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacytaty cytaty
viajero
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viajethra jethra
viajero
(...) poczułam ukłucie, osobliwą tęsknotę, niedostrzegalną dla przechodniów, matki, drzew i chmur.
— Patti Smith "Poniedziałkowe dzieci"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajethra jethra
viajero
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajethra jethra

April 30 2018

viajero
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rokiem leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
viajero
4907 9cba 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajessamine jessamine
viajero
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
viajero
Proste rozwiązania są zwykle dużo trudniejsze niż wielkie akcje, które przewracają całe życie do góry nogami.
— B. Pawlikowska
Reposted fromperfectsense perfectsense viacytaty cytaty
viajero
Normalność to iluzja. To, co jest normalne dla pająka ... jest chaosem dla muchy.
— Morticia Addams
Reposted fromperfectsense perfectsense viacytaty cytaty

April 29 2018

viajero

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

6420 0ad0 390
Reposted fromobsidiandreams obsidiandreams viagabor gabor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl