Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

viajero
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaneth aneth
viajero
1167 c1f4 390
Ekaterina Bazhenova
Reposted fromsqueerrl squeerrl viaaneth aneth

October 15 2018

viajero
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
viajero

October 14 2018

viajero
9756 1c6a 390
viajero
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viablacktoblack blacktoblack
7791 9e1f 390
viajero
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaalensztajn alensztajn
viajero
5344 04fc 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapannalu pannalu

October 10 2018

viajero
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viablacktoblack blacktoblack
viajero

October 07 2018

viajero

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
viajero
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapastelowe pastelowe
viajero
1243 be7a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaluch aluch
0949 68fc 390
Reposted fromanananana anananana viaMartwa13 Martwa13
viajero
1495 bada 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
viajero
7791 9e1f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viainsanedreamer insanedreamer
viajero
7438 bbce 390
Reposted fromnazarena nazarena viaStoneColdSober StoneColdSober
viajero
8943 2678 390
Reposted fromoll oll viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl