Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

viajero
viajero
5853 4005 390
viajero
0542 9e02 390
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
viajero
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
viajero
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
viajero

August 17 2018

viajero
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaodyssey odyssey
viajero
8939 c71d 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaodyssey odyssey
viajero
1290 59e8 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaodyssey odyssey
viajero
9350 8d56 390
Reposted fromMuppet Muppet viaodyssey odyssey
viajero
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
viajero
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"
viajero

Nie jest za późno by mówić przepraszam

— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
viajero
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

August 05 2018

viajero
6135 e15c 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viacheatingonyou cheatingonyou
viajero
viajero
viajero
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viacheatingonyou cheatingonyou
viajero
7499 309c 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viaStoneColdSober StoneColdSober
viajero
9274 9117 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaStoneColdSober StoneColdSober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl