Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

viajero
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viaBrewOfLonging BrewOfLonging
viajero
8471 6bc2 390
Reposted fromministerium ministerium viaawita awita
viajero
1506 7490 390
Reposted fromPoranny Poranny viaPoranny Poranny
viajero
viajero
4736 f4c5 390
Reposted frommoai moai viajnna jnna

November 09 2018

viajero
Reposted frommrrru mrrru viayoann yoann
viajero
5320 5cb1 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
viajero
viajero
Jesteś, kim jesteś, i nie będziesz nikim więcej. Ani nikim mniej. Musisz sobie radzić z tym, co masz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
viajero
8582 5231 390
Reposted fromrevalie revalie viajnna jnna
viajero
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaxzuzakx xzuzakx
viajero
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrewOfLonging BrewOfLonging
viajero
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viaBrewOfLonging BrewOfLonging

November 05 2018

viajero
0500 c31d 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko

October 30 2018

viajero
5493 33ca 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajoannem joannem
viajero
viajero
5476 d3a0 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBetterDays BetterDays
viajero
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
viajero
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viainsanedreamer insanedreamer
viajero
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl