Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

viajero
0153 4bd8 390
Reposted fromwerterowska werterowska viasatyra satyra

June 28 2017

viajero
Eternity by Valery Petelin
Reposted fromcorvax corvax viajethra jethra
viajero
4421 b232 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
viajero
Zabłądziłeś wśród tych ulic, brudnych ulic
Brudnych tak, że możesz brud przytulić, czujesz?
— Bonson/Matek "Rok później"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
viajero
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viajethra jethra
viajero
Nie widzisz nic, kiedy tak patrzysz mi w twarz, nie czytasz z moich oczu
A wiedziałeś, że upadnę i w końcu stracę rozum
— Bonson/Matek "Nie ma szans"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
viajero
Na sercu kamień, z ust cisza
I znów się nie znamy i mijamy wśród pytań
— Bonson/Matek "Nie ma szans"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
viajero
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannalu pannalu
viajero
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viaalensztajn alensztajn
viajero
viajero

June 25 2017

viajero
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaodyssey odyssey
viajero
5828 c163 390
viajero
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viairiis iriis
viajero
1537 b20a 390
Reposted fromoutline outline viablackheartgirl blackheartgirl
viajero
3019 fbde 390
viajero
4785 5962 390
Reposted fromnyaako nyaako viapanmrok panmrok
6007 8064 390

did-you-kno:

The ‘Devil’s Bridge’ is a 19th-century structure in Kromlau, Germany, that was designed to make a perfect circle with its reflection in the water below. Source

viajero
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty

June 19 2017

viajero
Co jeżeli poza bólem nie ma tam już nic?
— J.
Reposted byIkusiaMrauSkydelanohmydeerpozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl