Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

2945 f0d4 390

lostandfoundinprague:

Prague autumn lovers by E.Einhorn, late 50’s 

Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
viajero
0919 ecbc 390
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viamyzone myzone
1260 5e22 390
Reposted fromsquishi squishi viasensation sensation

July 06 2017

viajero
viajero
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viajethra jethra
viajero
4780 6623 390
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra
9844 145f 390

Alaska | by Louise Alban

viajero
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viajethra jethra
viajero
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viajethra jethra
viajero
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajethra jethra
viajero
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaalensztajn alensztajn
viajero
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaalensztajn alensztajn

July 05 2017

viajero
It's not simple to say,
Most days I don't recognize me.
These shoes and this apron,
This place and it's patrons
Have taken more than I gave them.
It's not easy to know
I'm not anything that I used to be.
Although it's true,
I was never attention sweet center
I still remember that girl.

She's imperfect but she tries
She is good but she lies.
She is hard on herself.
She is broken but won't ask for help.
She is messy but she's kind.
She is lonely most of the time.
She is all of this mixed up
And baked in a beautiful pie.
She is gone but she used to be mine.

And it's not what I asked for.
Sometimes life just slips in through back door
Carves out the person
And makes you believe it's so true.
And now I've got you.
And you're not what I asked for.
If I'm honest I know I would give it all back
For a chance to start over
And rewrite an ending or two
For the girl that I knew.

Who be reckless just enough
Who get hurt but
Who learns how to toughen up when she's bruised
And gets used by a man who can't love
And then she'll get stuck and be scared
Of the life that's inside her
Growing stronger each day
'Til it finally reminds her
To fight just a little
To bring back the fire in her eyes
That's been gone but it used to be mine.

Used to be mine
She is messy but she's kind
She is lonely most of time
She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie
She is gone but she used to be mine.
viajero
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaalensztajn alensztajn
viajero
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viatout tout
viajero
4785 5962 390
Reposted fromnyaako nyaako viatout tout
viajero
7487 e2f2 390
David Bowie by Eric Stephen Jacobs
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafabuleux fabuleux
8748 63a9 390
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viajethra jethra
viajero
0090 8c8f 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl