Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

viajero
Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Ja nie jestem na świecie po to,
żeby spełniać twoje oczekiwania,
a ty nie masz obowiązku spełniania
moich oczekiwań.
Ty jesteś ty, a ja jestem ja.
Jeśli się spotkamy – to wspaniale.
Jeśli nie – to trudno.
— Fritz Perls
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
viajero
0515 75a8 390
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite

January 03 2020

viajero
Reposted fromFlau Flau viajnna jnna
viajero
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viajnna jnna
viajero
9311 162c 390
Reposted frompiehus piehus viajnna jnna
viajero
5527 d591 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajnna jnna
viajero
2019 c9a9 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajnna jnna
viajero
Nie bójcie się marzeń, bo one naprawdę się czasem spełniają.
— prof. Wojciech Nowak, rektor UJ

January 02 2020

viajero
6536 fb49 390
Reposted fromLunarr Lunarr vialookbook lookbook
viajero
6292 7032 390
Johann Besse
Reposted fromnulaine nulaine viatak-niewiele tak-niewiele
viajero
5315 3927 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
viajero
viajero
1783 81fb 390
Reposted fromlaters laters viacheatingonyou cheatingonyou
viajero
4986 a546 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacheatingonyou cheatingonyou
viajero
viajero
Najlepszym sposobem, by być szczęśliwym z drugim człowiekiem jest nauczyć się najpierw być szczęśliwym w pojedynkę. Dzięki temu towarzystwo jest kwestią wyboru, a nie potrzeby.
— Mario Benedetti
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBetterDays BetterDays
viajero
Żyj pięknie i nie odwracaj się. Za Tobą już tylko stare lata. Czas, którego nie ma. Który się wydarzył. Odszedł. Przed tobą... wszystko.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBetterDays BetterDays
viajero
viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl